Заштита на раду

Шта је заштита на раду?

Заштита на раду је скуп дјелатности помоћу којих се откривају и отклањају опасности које угрожавају живот и здравље особа на раду, те се утврђују мјере, поступци и правила да би се отклониле или смањиле те опасности.
Сврха заштите на раду је стварати сигурне радне услове како би се спријечиле озљеде на раду, професионалне болести, несрећа и незгоде на раду, односно умањивање евентуалних штетних посљедица ако се опасност не може отклонити.

Translate »