Технологија

Послови технолога су дефинисани законима и правилницима:

  • Закон о храни (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09)
  • Правилник о декларисању хране („Сл.гл.РС“, бр. 82/10)
  • Правилник о садржају и спровођењу општих и специфичних услова хигијене хране („Сл.гл.РС“, бр. 111/09 и 10/11)
  • Правилник о садржају и начину вођења Централног регистра („Сл.гл.РС“, бр. 93/09 и 10/11)

 
Послови:

  • пројектовање,
  • ревизија,
  • надзор,
  • технички описи,
  • вођење послова из области технологије.
Translate »