Заштита од пожара

Значај и циљ заштите од пожара је:

  •  Материјална штета настала пожарима је достигла забрињавајући ниво и последњих година се стално повећава. Пожари се у потпуности не могу уклонити, а најефикаснији начин заштите добара и смањења материјалне штете је предузимање одговарајућих мјера заштите.
  •  Заштиту од пожара можемо да дефинишемо као скуп мјера и радњи нормативне, управне, организационо, техничко–технолошке и друге природе које се организују и спроводе на свим мјестима и објектима који су изложени опасностима од пожара.
  •  Да би се предузеле адекватне мјере заштите од пожара, морају се знати узроци пожара и пожарне опасности. Ако уклонимо узроке пожара и пожарне опасности сведемо на минимум, затим осигурамо довољно средстава и уређаја за гашење пожара и обучимо људство у руковању са уређајима и средствима, тада постижемо циљ заштите од пожара тј. смањење штетних последица ватре.

 

Translate »