Екологија

Заштита животне средине

Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера који спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Еколошка одбрана је мултидисциплина и треба да представља трајну обавезу свих чланова друштва. Њена мултидисциплинарност проистиче из чињенице што здравље, животна средина и социјални услови представљају комплекс области и проблема који су у сталној интеракцији. Брига о животној средини је са гледишта нашег друштва приоритет од свеукупног значаја за друштво. Здрава животна средина је основ за очување људске егзистенције, здравог развоја друштва и битан фактор за ниво живота становништва.

Послови:

  • вођење послова,
  • докази уз захтјев (Захтјев у Брчком) за издавање еко. доз.,
  • процјена утицаја на ж.с.,
  • студија утицаја на ж. с.,
  • захтјев за дозволу за управљање отпадом,
  • план управљања отпадом,
  • ЛЕАП,
  • мјерења анализе извјештаји ваздух, вода, бука, земља, нуспроизвод и отпад.
Translate »