Zaštita na radu

Šta je zaštita na radu?

Zaštita na radu je skup djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu, te se utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.
Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti, nesreća i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti.

Translate »