Zaštita na radu

Zaštita na radu je skup djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu, te se utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.
Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti, nesreća i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti.

Poslovi:

  • vođenje poslova iz ZNR,
  • pregled sredstava rada – upotrebne dozvole,
  • ispitivanja elektro i gromobranskih inst.,
  • ispitivanje uslova radne sredine i mikroklime,
  • obuka radnika, prilozi znr u proj dok.,
  • elaborati o uređ gradilišta,
  • pravilnik ZNR.
Translate »