O nama

Tehnološki Eko Centar d.o.o. Brčko – Društvo sa ograničenom odgovornošću za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara.

Direktor poslovne jedinice Brčko:
Slaviša Dragičević dipl.inž.tehn

Direktor poslovne jedinice Banja Luka:
Goran Marčeta dipl.inž.tehn

“Tehnološki eko centar d.o.o.” je osnovan 2011. godine u Brčkom i trenutno ima poslovnice u Brčkom i Banja Luci. Misija i cilj nam je ekološki osvijestiti široke mase s ciljem očuvanja životne sredine, zdravlja ljudi i zaštite na radu.

Područja rada:

  • tehnološki projekti
  • ekologija
  • zaštita na radu
  • zaštita od požara

 

Zaštita od požara

Licence RS:
– Rješenje za izradu elaborata zaštite od požara- MUP RS.
– Rješenje o ovlaštenju za kontrolno ispitivanje aparata za gašenje početnog požara- MUP RS.
– Mišljenje o ispunjenosti uslova komisije preduzeća za vršenje obuke i provjere znanja radnika za rukovanje eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima – MUP RS

Licence Brčko distrikta BiH:
– Rješenje o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije i reviziju tehničke dokumentacije – Vlada Brčko distrikta BiH
– Licenca odgovornog projektanta projekata i elaborata zaštite od požara – Vlada Brčko distrikta BiH
– Licenca ovlaštenog revidenta projekata i elaborata zaštite od požara – Vlada Brčko distrikta BiH

Poslovi:
– Vođenje poslova, obuka radnika, ispitivanje hidranata, servis aparata, Planovi, tehnički opisi – zahtjevi za lokaciju, pravilnici, specijalistička obuka za rukovanje eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i gasovima

Projektna dokumentacija:
– prilozi i elaborati (RS)
– elaborati i projekti (BD BiH),

Zaštita na radu

Lična licenca:
– za obavljanje poslova zaštite na radu,
– za pregled sredstava rada el i grom inst,
– za ispitivanje uslova radne sredine (hemijske biološke i fizičke štetnosti) i mikroklime.

Poslovi: – vođenje poslova iz ZNR, pregled sredstava rada – upotrebne dozvole, ispitivanja elektro i gromobranskih inst., ispitivanje uslova radne sredine i mikroklime, obuka radnika, prilozi znr u proj dok., elaborati o uređ gradilišta, pravilnik ZNR

Min. rada i boračko inv. Zaštite RS

Licenca firme:
– za obavljanje poslova zaštite na radu,
Min. rada i boračko inv. Zaštite RS

Ekologija – zaštita životne sredine:

Poslovi: – vođenje poslova, Dokazi uz zahtjev (Zahtjev u Bč) za izdavanje eko. doz., Procjena uticaja na ž.s., Studija uticaja na ž. s., Zahtjev za dozvolu za upravljanje otpadom, Plan upravljanja otpadom, LEAP, Mjerenja analize izvještaji vazduh, voda, buka, zemlja, nusproizvod, otpad.

Tehnološki projekti

Lična licenca:
– izrada tehničke dokumentacije – tehnološka faza i nadzor nad izvođenjem
Min. za prost. uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

Licenca firme:
– izrada tehničke dokumentacije – tehnološka faza opštinski nivo,
– izrada tehničke dokumentacije – tehnološka faza republički nivo.
Min. za prost. uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

Poslovi: – projektovanje, revizija, nadzor, tehnički opisi, vođenje poslova iz oblasti tehnologije.

Tehnologija

– Poslovi tehnologa definisani zakonom, Zakon o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/09)
– Pravilnik o deklarisanju hrane („Sl.gl.RS“, br. 82/10)
– Pravilnik o sadržaju i sprovođenju opštih i specifičnih uslova higijene hrane („Sl.gl.RS“, br. 111/09 i 10/11)
– Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Centralnog registra („Sl.gl.RS“, br. 93/09 i 10/11)

Klijenti i reference:

– “V Group Palis”

– Pogon za proizvodnju etil alkohola

  • Reciklaža prerađenog ulja
  • Proizvodnja kvasca

– “TESLA”

  • Topionica, rafinacija olova – proizvodnja olovnih legura
  • Reciklaža akumulatora, proizvodnja akumulatora

– Punionica vode Blu Gold

– Punionica vode Milo Izvor

– Kamenorezac Novaković

– El. Mlin Klas

– Klaonica pilića

– Proizvodnja obuće

Translate »