Tehnologija

Poslovi tehnologa su definisani zakonima i pravilnicima:

  • Zakon o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/09)
  • Pravilnik o deklarisanju hrane („Sl.gl.RS“, br. 82/10)
  • Pravilnik o sadržaju i sprovođenju opštih i specifičnih uslova higijene hrane („Sl.gl.RS“, br. 111/09 i 10/11)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Centralnog registra („Sl.gl.RS“, br. 93/09 i 10/11)

 
Poslovi:

  • projektovanje,
  • revizija,
  • nadzor,
  • tehnički opisi,
  • vođenje poslova iz oblasti tehnologije.
Translate »