Ekologija

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine podrazumeva skup različitih postupaka i mera koji sprečavaju ugrožavanje životne sredine s ciljem očuvanja biološke ravnoteže. Ekološka odbrana je multidisciplina i treba da predstavlja trajnu obavezu svih članova društva. Njena multidisciplinarnost proističe iz činjenice što zdravlje, životna sredina i socijalni uslovi predstavljaju kompleks oblasti i problema koji su u stalnoj interakciji. Briga o životnoj sredini je sa gledišta našeg društva prioritet od sveukupnog značaja za društvo. Zdrava životna sredina je osnov za očuvanje ljudske egzistencije, zdravog razvoja društva i bitan faktor za nivo života stanovništva.

Poslovi:

  • vođenje poslova,
  • dokazi uz zahtjev (Zahtjev u Brčkom) za izdavanje eko. doz.,
  • procjena uticaja na ž.s.,
  • studija uticaja na ž. s.,
  • zahtjev za dozvolu za upravljanje otpadom,
  • plan upravljanja otpadom,
  • LEAP,
  • mjerenja analize izvještaji vazduh, voda, buka, zemlja, nusproizvod i otpad.
Translate »